Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROSZYŃSKI

Aktualność danych:

TROSZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (60 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 134 osoby, z czego:

134

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TROSZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2807. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROSZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie60 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • łódzkie12 mężczyzn

  • małopolskie12 mężczyzn

  • mazowieckie9 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie17 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).