Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROT

Aktualność danych:

TROT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

51

kobiet

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie14 mężczyzn, 16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).