Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROTSENKO

Aktualność danych:

TROTSENKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie dolnośląskim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

46

kobiet

63

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.73.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROTSENKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).