Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TROWSKI

Aktualność danych:

TROWSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (67 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 83 osoby, z czego:

2

kobiety

81

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TROWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TROWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • pomorskie67 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).