Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUŚCIŃSKA

Aktualność danych:

TRUŚCIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

49

kobiet

Męska forma nazwiska to TRUŚCIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUŚCIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie19 kobiet

  • łódzkie10 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).