Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUBACZ

Aktualność danych:

TRUBACZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 196 osób, z czego:

108

kobiet

88

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2853. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUBACZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie22 mężczyzn, 21 kobiet

  • lubuskie15 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • podkarpackie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 16 kobiet

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 17 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).