Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUBALUK

Aktualność danych:

TRUBALUK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 35 osób, z czego:

15

kobiet

20

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.75.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2951. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2921. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUBALUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).