Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUBIŁOWICZ

Aktualność danych:

TRUBIŁOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (114 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 210 osób, z czego:

101

kobiet

109

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2832. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUBIŁOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn

  • lubuskie62 mężczyzn, 52 kobiety

  • opolskie11 mężczyzn, 14 kobiet

  • podkarpackie5 kobiet

  • śląskie17 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).