Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUCHAN-SZOSTEK

Aktualność danych:

TRUCHAN-SZOSTEK – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie małopolskim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 20 osób, z czego:

13

kobiet

7

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2953. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2934. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUCHAN-SZOSTEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie7 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: