Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUCHANOWICZ

Aktualność danych:

TRUCHANOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: podlaskim (23 osoby), pomorskim (23 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 160 osób, z czego:

83

kobiety

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUCHANOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 mężczyzn, 11 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • mazowieckie9 mężczyzn, 7 kobiet

 • podkarpackie4 mężczyzn, 6 kobiet

 • podlaskie10 mężczyzn, 13 kobiet

 • pomorskie11 mężczyzn, 12 kobiet

 • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn, 10 kobiet

 • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).