Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUCHANOWSKI

Aktualność danych:

TRUCHANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (8 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 22 osoby, z czego:

22

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRUCHANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUCHANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • pomorskie6 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).