Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUCHLEWSKA

Aktualność danych:

TRUCHLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 122 osoby, z czego:

122

kobiety

Męska forma nazwiska to TRUCHLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUCHLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie6 kobiet

 • małopolskie6 kobiet

 • mazowieckie15 kobiet

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie11 kobiet

 • świętokrzyskie34 kobiety

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).