Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUCHLEWSKI

Aktualność danych:

TRUCHLEWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 131 osób, z czego:

131

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRUCHLEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2810. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUCHLEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

 • lubelskie4 mężczyzn

 • lubuskie8 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie21 mężczyzn

 • pomorskie5 mężczyzn

 • śląskie8 mężczyzn

 • świętokrzyskie43 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn

 • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).