Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUCHLIŃSKA

Aktualność danych:

TRUCHLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (23 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 42 osoby, z czego:

42

kobiety

Męska forma nazwiska to TRUCHLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2927. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUCHLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubelskie6 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • pomorskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).