Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUDNOWSKA

Aktualność danych:

TRUDNOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 58 osób, z czego:

58

kobiet

Męska forma nazwiska to TRUDNOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUDNOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie21 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).