Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUDNOWSKI

Aktualność danych:

TRUDNOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (24 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 58 osób, z czego:

58

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRUDNOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUDNOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie24 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • łódzkie5 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).