Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUDZIŃSKA

Aktualność danych:

TRUDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (30 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 81 osób, z czego:

81

kobiet

Męska forma nazwiska to TRUDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie16 kobiet

  • lubuskie9 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • wielkopolskie30 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).