Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUDZIŃSKI

Aktualność danych:

TRUDZIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 79 osób, z czego:

79

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRUDZIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2862. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUDZIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn

  • lubuskie8 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie38 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).