Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUDZIK

Aktualność danych:

TRUDZIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

74

kobiety

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.19.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUDZIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie24 mężczyzn, 17 kobiet

  • lubelskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie11 mężczyzn, 14 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).