Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUKSZYN

Aktualność danych:

TRUKSZYN – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

38

kobiet

38

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2903. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUKSZYN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 14 kobiet

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).