Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUMIŃSKA

Aktualność danych:

TRUMIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (69 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 124 osoby, z czego:

124

kobiety

Męska forma nazwiska to TRUMIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2845. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUMIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie69 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • mazowieckie10 kobiet

  • pomorskie12 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).