Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUMIŃSKI

Aktualność danych:

TRUMIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (79 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

123

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRUMIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2810. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUMIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie79 mężczyzn

  • lubuskie9 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • pomorskie10 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).