Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUNIARZ

Aktualność danych:

TRUNIARZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (58 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 65 osób, z czego:

29

kobiet

36

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.81.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2905. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUNIARZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • podkarpackie32 mężczyzn, 26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: