Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUONG

Aktualność danych:

TRUONG – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

50

kobiet

73

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.68.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUONG w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie10 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: