Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUS

Aktualność danych:

TRUS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (67 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 221 osób, z czego:

100

kobiet

121

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.83.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2812. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie33 mężczyzn, 34 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 11 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: