Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUSIŃSKA

Aktualność danych:

TRUSIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (52 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 134 osoby, z czego:

134

kobiety

Męska forma nazwiska to TRUSIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUSIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • łódzkie52 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie33 kobiety

  • pomorskie10 kobiet

  • śląskie12 kobiet

  • warmińsko-mazurskie10 kobiet

  • wielkopolskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).