Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUSIŃSKI

Aktualność danych:

TRUSIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 147 osób, z czego:

2

kobiety

145

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRUSIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2796. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUSIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • łódzkie49 mężczyzn

  • mazowieckie31 mężczyzn

  • pomorskie11 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn

  • wielkopolskie10 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).