Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUSIAK

Aktualność danych:

TRUSIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (146 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 429 osób, z czego:

201

kobiet

228

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2765. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2713. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUSIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie74 mężczyzn, 72 kobiety

  • podlaskie80 mężczyzn, 50 kobiet

  • pomorskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie26 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).