Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUSKOLASKA

Aktualność danych:

TRUSKOLASKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (131 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 247 osób, z czego:

247

kobiet

Męska forma nazwiska to TRUSKOLASKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2719. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUSKOLASKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie7 kobiet

  • mazowieckie44 kobiety

  • podlaskie131 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie12 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).