Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUSKOLASKI

Aktualność danych:

TRUSKOLASKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (129 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 222 osoby, z czego:

222

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRUSKOLASKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2719. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUSKOLASKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie38 mężczyzn

  • podlaskie129 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).