Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUSKOLAWSKA

Aktualność danych:

TRUSKOLAWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (42 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

kobiet

Męska forma nazwiska to TRUSKOLAWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2860. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUSKOLAWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie5 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • podlaskie42 kobiety

  • pomorskie19 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).