Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUSKOLAWSKI

Aktualność danych:

TRUSKOLAWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 101 osób, z czego:

2

kobiety

99

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRUSKOLAWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUSKOLAWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie4 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • podlaskie43 mężczyzn

  • pomorskie22 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).