Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUSS

Aktualność danych:

TRUSS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 89 osób, z czego:

47

kobiet

42

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2899. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUSS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie5 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie18 mężczyzn, 25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).