Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUSZKO

Aktualność danych:

TRUSZKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 58 osób, z czego:

35

kobiet

23

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.52.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2931. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2918. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUSZKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).