Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRUSZKOWSKA

Aktualność danych:

TRUSZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (595 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 2264 osoby, z czego:

2264

kobiety

Męska forma nazwiska to TRUSZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1043. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRUSZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie74 kobiety

 • kujawsko-pomorskie48 kobiet

 • lubelskie25 kobiet

 • lubuskie29 kobiet

 • łódzkie67 kobiet

 • małopolskie20 kobiet

 • mazowieckie595 kobiet

 • opolskie10 kobiet

 • podkarpackie5 kobiet

 • podlaskie566 kobiet

 • pomorskie149 kobiet

 • śląskie71 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie243 kobiety

 • wielkopolskie68 kobiet

 • zachodniopomorskie61 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: