Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYANOWSKI

Aktualność danych:

TRYANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: warmińsko-mazurskim (4 osoby), śląskim (4 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 12 osób, z czego:

12

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRYANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).