Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYBALSKA

Aktualność danych:

TRYBALSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

140

kobiet

Męska forma nazwiska to TRYBALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2826. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYBALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • lubelskie11 kobiet

  • małopolskie16 kobiet

  • mazowieckie15 kobiet

  • podkarpackie47 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie22 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).