Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYBOCKI

Aktualność danych:

TRYBOCKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 21 osób, z czego:

21

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRYBOCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYBOCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • pomorskie7 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).