Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYBOWSKA

Aktualność danych:

TRYBOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

121

kobiet

Męska forma nazwiska to TRYBOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2845. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYBOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • małopolskie14 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • podkarpackie20 kobiet

  • pomorskie49 kobiet

  • śląskie10 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).