Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYBOWSKI

Aktualność danych:

TRYBOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (50 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

128

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRYBOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2805. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYBOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • małopolskie24 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podkarpackie28 mężczyzn

  • pomorskie50 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).