Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYBUCHOWICZ

Aktualność danych:

TRYBUCHOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 95 osób, z czego:

54

kobiety

41

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.32.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2900. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYBUCHOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie13 mężczyzn, 16 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: