Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYBUCHOWSKA

Aktualność danych:

TRYBUCHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 85 osób, z czego:

85

kobiet

Męska forma nazwiska to TRYBUCHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2881. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYBUCHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • lubuskie16 kobiet

  • łódzkie9 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie27 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: