Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYBUCHOWSKI

Aktualność danych:

TRYBUCHOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (35 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

77

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRYBUCHOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2856. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYBUCHOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn

  • lubuskie15 mężczyzn

  • łódzkie6 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie35 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).