Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYBULSKA

Aktualność danych:

TRYBULSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (56 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 394 osoby, z czego:

394

kobiety

Męska forma nazwiska to TRYBULSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2575. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYBULSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie56 kobiet

 • kujawsko-pomorskie33 kobiety

 • lubelskie13 kobiet

 • lubuskie7 kobiet

 • łódzkie23 kobiety

 • małopolskie17 kobiet

 • mazowieckie53 kobiety

 • opolskie21 kobiet

 • podkarpackie39 kobiet

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie5 kobiet

 • śląskie31 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie24 kobiety

 • zachodniopomorskie20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: