Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYBULSKI

Aktualność danych:

TRYBULSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (54 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 358 osób, z czego:

358

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRYBULSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2575. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYBULSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie48 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie33 mężczyzn

 • lubelskie15 mężczyzn

 • lubuskie4 mężczyzn

 • łódzkie21 mężczyzn

 • małopolskie12 mężczyzn

 • mazowieckie54 mężczyzn

 • opolskie30 mężczyzn

 • podkarpackie38 mężczyzn

 • pomorskie2 mężczyzn

 • śląskie26 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

 • wielkopolskie30 mężczyzn

 • zachodniopomorskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: