Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYBUSZEWSKA

Aktualność danych:

TRYBUSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (35 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 81 osób, z czego:

81

kobiet

Męska forma nazwiska to TRYBUSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYBUSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie35 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie12 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).