Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYCZYŃSKA

Aktualność danych:

TRYCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (40 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 132 osoby, z czego:

132

kobiety

Męska forma nazwiska to TRYCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2834. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • lubelskie24 kobiety

  • łódzkie7 kobiet

  • małopolskie9 kobiet

  • mazowieckie12 kobiet

  • opolskie3 kobiety

  • podkarpackie40 kobiet

  • pomorskie10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).