Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYJAŃSKA

Aktualność danych:

TRYJAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 28 osób, z czego:

28

kobiet

Męska forma nazwiska to TRYJAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2938. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYJAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie13 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).