Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYJANOWSKI

Aktualność danych:

TRYJANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 72 osoby, z czego:

2

kobiety

70

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to TRYJANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2871. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYJANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie4 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • śląskie8 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie38 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).