Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku TRYKOSZKO

Aktualność danych:

TRYKOSZKO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (89 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

74

kobiety

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska TRYKOSZKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • podlaskie50 mężczyzn, 39 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).